Sách mới

Bộ 48 thẻ tư duy triệu phú - T.Harv Eker



T.Harv Eker, tác giả của cuốn Bí mật Tư Duy Triệu Phú, mang đến cho bạn 48 thẻ tư duy dựa trên cuốn sách bán chạy nhất của ông. Nội dung của các thẻ mang đến cho bạn cách thức suy nghĩ và hành động như người giàu đã làm, và dẫn đến kết quả là bạn có thể giàu giống như họ.

Bộ thẻ được First News xuất bản theo hợp đồng chuyển nhượng độc quyền phiên bản tiếng Việt với HayHouse và được phân phối bởi Cơn Bão Triệu Phú
Bộ 48 thẻ tư duy triệu phú - T.Harv Eker

2 nhận xét:

Hotline: 0967 841 705

Top
Chat với chúng tôi